Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Selskab eller virksomhed?

Sammenligning af Enkeltmandsvirksomhed & I/S og ApS & A/S:

Enkeltmandsvirksomhed:

 1. Ejerskab: Ejet af en enkelt person, virksomheden og ejeren betragtes som én juridisk enhed.
 2. Hæftelse: Personlig hæftelse, hvor ejeren hæfter med hele sin formue.
 3. Ledelse: Alle beslutninger træffes af ejeren.
 4. Ejerforhold: Én person ejer virksomheden.
 5. Årsrapport: Ingen krav til årsrapport, men der skal føres regnskab.
 6. Skat og moms: Beskattes som personlig indkomst, og der er momsregistreringskrav afhængigt af omsætningen.

Interessentskab (I/S):

 1. Ejerskab: Ejet af mere end én person, kaldet interessenter.
 2. Hæftelse: Personlig og solidarisk hæftelse, hvor ejerne hæfter med hele deres formue.
 3. Ledelse: Beslutninger træffes af ejerne, medmindre en anden får fuldmagt.
 4. Ejerforhold: Krav om mindst to ejere, kan være personer eller selskaber.
 5. Årsrapport: Skal bogføre og udarbejde et skatteregnskab, og hvis ejerne er virksomheder, skal der også indsendes et årsregnskab.
 6. Skat og moms: Forskellige beskatningsformer mulige, som personskat, VSO eller KAO. Momsregistrering og visse skatteforhold er typisk påkrævet.

Anpartsselskab (ApS):

 1. Ejerskab: Kan have én eller flere anpartshavere, betragtes som en selvstændig juridisk enhed.
 2. Hæftelse: Ejerne hæfter ikke personligt, kun med den kapital, de har indskudt.
 3. Ledelse: Krav om en direktion, bestyrelse er valgfrit. Direktionen varetager daglig drift.
 4. Ejerforhold: Kan have én eller flere ejere, kan være personer eller virksomheder.
 5. Årsrapport: Skal udarbejde årsrapport, godkendes på generalforsamling og revideres af revisor i visse tilfælde.
 6. Skat og moms: Beskatning sker som selskabsskat. Momsregistrering er normalt påkrævet, og ejere betaler udbytteskat ved udbytteudbetaling.

Aktieselskab (A/S):

 1. Ejerskab: Ejet af aktionærer, kan have mange aktionærer.
 2. Hæftelse: Aktionærerne hæfter ikke personligt, kun med den kapital, de har investeret.
 3. Ledelse: Styres af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen udpeges af generalforsamlingen.
 4. Ejerforhold: Aktionærer ejer selskabet og har ret til at stemme på generalforsamlingen.
 5. Årsrapport: Skal udarbejde årsrapport, revideres af revisor og offentliggøres.
 6. Skat og moms: Beskatning sker som selskabsskat. Momsregistrering er normalt påkrævet, og udbytteskat betales af aktionærerne.

Sammenfattende forskelle:

 • Ejerskab og Hæftelse: Enkeltmandsvirksomheder & I/S har personlig hæftelse, mens både ApS og A/S har begrænset hæftelse.
 • Ledelse: Enkeltmandsvirksomheden styres af en enkelt person & I/S styres af flere, mens ApS og A/S har mere komplekse ledelsesstrukturer med direktioner og bestyrelser.
  I/S & Enkeltmandsvirksomheder besluttes af ejerne, mens ApS har krav om en direktion og valgfri bestyrelse.
 • Ejerforhold: Enkeltmandsvirksomheden har én ejer, mens I/S, ApS og A/S kan have flere ejere.
 • Årsrapport: Kravene til årsrapporter og revisionspligt varierer mellem virksomhedsformerne. f.eks skal enkeltmandsvirksomheder og I/S ikke fremlægge offentligt årsrapport, det skal Aps & A/S.
 • Skat og moms: Beskatningsformer og momsregistreringskrav varierer mellem virksomhedsformerne.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Digg