Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Kan man stå for egen bogføring for sit regnskab?

Ja det kan man langt hen af vejen, men det er vigtigt at der er styr på det grundlæggende som: debet, kredit, regnskabs program, løn program bankafstemningen, momsafstemningen, lønafstemningen.

Hvis der er styr på de emner så slipper man for store ubehagelige efter regninger, som manglende regnskabsforståelse kan medfører. Det kan tage længere tid at rette mange fejl igennem end at fortage bogføring i slemme tilfælde hvor der er mange fejl.

Bogfør selv på denne måde
at bogføre selv kan være tidskrævende

Bankafstemning

Hvis du vil bogføre selv er bankafstemning udgør en essentiel del af enhver virksomheds regnskabsproces, idet den sikrer en nøjagtig og pålidelig registrering af økonomiske transaktioner. Denne proces indebærer en sammenligning af virksomhedens interne bogføring med bankens registrering af transaktioner og saldoer.

For at udføre en bankafstemning skal du typisk sammenholde bankudskrifter med dine egne optegnelser over indbetalinger, udbetalinger og overførsler. Enhver uoverensstemmelse bør nøje undersøges og rettes øjeblikkeligt. Gennem bankafstemningen opdages fejl eller uregelmæssigheder, hvilket sikrer, at samtlige transaktioner er korrekt inkluderet i regnskabet.

Selvom bankafstemning er afgørende for at opretholde et præcist regnskab, kan nogle virksomhedsejere støde på udfordringer, når der opstår forskelle mellem deres interne optegnelser og bankens oplysninger.

Lønafstemning

Lønafstemning udgør en afgørende del af enhver virksomheds økonomiske administration, idet den sikrer, at medarbejdernes løntransaktioner er nøjagtige og i overensstemmelse med virksomhedens bogføring.

 

Processen med lønafstemning indebærer sammenligning af virksomhedens bogførte løn med de faktiske udtræk fra løn programmet eller E-indkomst.

For at gennemføre en lønafstemning skal du grundigt sammenligne lønopgørelser med bankudskrifter eller betalingsregistreringer. Eventuelle uoverensstemmelser bør straks undersøges og rettes for at sikre, at medarbejderne modtager korrekt kompensation.

Det er vigtigt at forstå, at lønafstemninger kan have uoverensstemmelser af flere årsager, såsom forkert indberetning, fejl fra lønsystemet, fejl i bogføringen, forkert afsat skyldige løn poster, arbejdstimer eller fravær, samt forskelle i tidspunkterne for banktransaktioner.

Hvis man bogføre selv skal man have styr på papirene
Det altid godt med et bogføringsprogram hvis man bogføre selv

Momsafstemning

Momsafstemning udgør en afgørende del af virksomhedens økonomiske proces, hvor balancen gennemgås nøje for fejl i bogføringen af moms eller eventuelle oversete momskoder. Formålet er at sikre præcisionen af virksomhedens regnskaber og undgå utilsigtet momsunddragelse, hvilket både sikrer korrekt bogføring og overholdelse af skattepligten.

Under denne proces sammenlignes balancen typisk med virksomhedens regnskabs program og momsafstemning for at identificere manglende momskoder eller tilfælde, hvor der med vilje er blevet bogført uden moms. Enhver uoverensstemmelse mellem balancen og momsafstemningen skal nøje undersøges og rettes.

Det er afgørende at forstå, at momsafstemningen kan afsløre forskelle af flere årsager, såsom manglende registrering af moms på transaktioner eller forsætlige fravigelser fra momsangivelsen.

Det er ikke ualmindeligt, at virksomhedsejere oplever udfordringer med at afgøre, om deres momsafstemning er korrekt. Det kan skyldes kompleksiteten i momsreglerne eller manglende klarhed herom.

Anlægskartotek

At holde styr på ens anlægsaktiver med tilgange og afgange er af afgørende betydning for en sund økonomisk styring. Et effektivt værktøj til dette formål er et Excel-ark, som ofte leveres af revisoren. Anlægskartoteket udgør en central del af denne proces, da det faciliterer overblikket over aktiverne samt håndteringen af afskrivninger, der markerer deres værdiforringelse over tid.”

Det at holde styr på anlægsaktiver er ikke blot en regnskabsmæssig praksis, det er også en strategisk handling for at sikre, at virksomheden har kontrol over sine investeringer og kan træffe informerede beslutninger om fremtidige investeringer eller udskiftninger. Ved at implementere og vedligeholde et præcist anlægskartotek kan virksomhederne reducere risikoen for tab på grund af værdiforringelse og samtidig overholde regnskabsmæssige standarder og rapporteringskrav.

Det er vigtigt at alle poster i balancen stemmer!

De Grundlæggende principper i bogføringen.

 

 1. Forstå de grundlæggende principper i bogføring: Først og fremmest er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse af bogføringens principper. Det betyder at man skal kende forskellen på debet og kredit og hvordan man bogfører transaktioner korrekt.
 2. Kontoplan: Kontoplanen er en liste med konti hvor man kan placere posteringerne på f.eks konti 1010 Indtægter eller 1310 Varekøb. Dette giver i sidste ende en balance man kan bruge til at få overblik over hvad virksomheden har af omsætning og omkostninger, aktiver & forpligtelser. Der er konti for hver type af indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Det kan være en god idé at undersøge hvilke kontoplaner som bruges i dit regnskabs program eller i din branche.
 3. Resultatopgørelsen: Resultatopgørelsen er det første stykke af ens kontoplan. her finder man konti til indtægter og udgifter af eller former. Når alle udgifter og indtægterne i resultatopgørelsen lægges sammen får man til sidst en regnskabsmæssigt resultat af virksomheden. Det er vigtigt at sige dette ikke er det samme som det skattemæssige resultat som man betaler skat af og indberetter til skat.
 4. Balancen: Balancen udgøres af resultatopgørelsen, Aktiver og Passiver. Den giver det fuld overblik over virksomheden økonomi.
 5. Aktiver: Aktiverne kommer efter resultat opgørelsen i kontoplanen. Her vil der være grunde og bygninger, driftsmidler, debitorer, bankkonti og meget mere. Dette er alt hvad virksomheden ejer eller har af værdi.
 6. Passiver: Passiverne kommer efter aktiverne i resultat opgørelsen. Her vil der være egenkapital, lån, kassekredit, skyldige poster, moms, skyldig løn, a skat, am bidrag og meget mere. Dette er alt hvad virksomheden skylder eller har af forpligtelser.
 7. Debet: Debet bruges til at føre en udgift i resultatopgørelsen. Dog bruges debet til at forøge et aktiv i aktiverne og mindske et gæld i passiverne.
 8. Kredit: Kredit bruges til at fører en indtægt i resultatopgørelsen. Dog bruges kredit til at mindske et aktiv eller forøge en gæld i passiverne.
 9. Vælg et regnskabsprogram: Der findes mange forskellige regnskabsprogrammer på markedet, både gratis og betalte. Vælg et program som passer til dit behov, og som er brugervenligt for dig. Derudover bør du overveje om programmet har de funktioner som du har behov for, såsom momsregistrering og fakturering.
 10. Bogfør dine transaktioner: Når du har oprettet dine konti, kan du begynde at bogføre dine transaktioner. Hvis du har papirfakturaer, skal du indtaste dem manuelt i regnskabsprogrammet. Hvis du har digitale fakturaer, kan du uploade dem direkte til programmet.

  Når du bogfører skal du være opmærksom på at en postering altid har 2 konti den skal berører. Hvis du modtager en betaling i banken på 500 kr. skal den bogføres som indtægt kredit konto 1010 og forøgelse bank debet konto 5820. Dette er princippet af det dobbelte bogholderi.

 11. Afstem Banken: Regelmæssig afstemning af din bankkonto er en vigtig del af bogføringen. Det betyder at du skal tjekke at din bankbevægelser stemmer overens med dit regnskabsprogram. Hvis der er fejl eller mangler, skal du rette dem så hurtigt som muligt.

 12. Afstem lønnen: Efter man har bogført er det vigtigt at afstemme at lønnen er bogført rigtigt. Dette skal stemme til e-indkomst!

 13. Afstem Debitor: Debitor kan afstemmes med udtræk som debitorsaldo liste mod balancen.

 14. Afstem Kreditor: Kreditor kan afstemmes med udtræk som Kreditorsaldo liste mod balancen.

 15. Afstem andre balance poster: Alle poster i balancen skal afstemme til bilag!

 16. Gennemgå saldobalance: Gennemgå balancen for poster der ser mærkelige ud.

 17. Gennemgå Kontospec: Gennemgå ligeledes Kontospec for posteringer der er bogført forkert eller med forkert momskode.

 18. Fortag momsafstemning: Momsafstemningen skal fortages for at sikre alle posteringer har korrekt moms træk og dette passer til balancen.

 19. Indberet moms: Hvis du er momsregistreret, skal du indberette moms til Skat. De fleste regnskabsprogrammer kan generere en momsrapport som du kan bruge til at indberette moms.

 20. Opdater dit regnskab jævnligt: Det er vigtigt at du opdaterer dit regnskab jævnligt, så du har en præcis og opdateret oversigt over din virksomheds økonomi. Regelmæssig bogføring betyder også at du kan træffe beslutninger baseret på de seneste tal og undgå fejl og mangler.

 21. Skattemæssigt: Det er vigtigt at understreg man ikke bare kan indberette et regnskabsmæssigt resultat da der næsten altid er en forskel på den skattemæssige behandling.

 22. Overvej at ansætte en revisor: Hvis du ikke har nogen erfaring med bogføring eller regnskab, kan det være en god idé at ansætte en revisor til at hjælpe dig. En revisor kan hjælpe dig med at sikre at dit regnskab er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Ledelse

Matthias Pape Sørensen Revisor HD(R)

Matthias Pape Sørensen

Direktør & stifter af Digitalt bogholderi ApS

Revisor HD-R 

Område: Jylland & Fyn

 

Frigiver tid og ressourcer til din virksomhed.

Elias Profil billede

Elias Kononovas Rodriguez

Direktør & stifter af Digitalt bogholderi ApS

Revisor HD

Område: Storkøbenhavn & Sjælland

 

Passioneret om detaljer og kvalitet.

Bogfør selv eller overlad det til revisoren?