Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Digital bogføringslov træder i kraft!

I januar 2021 blev et lovforslag om digital bogføring fremsat i Folketinget. Lovforslaget skal sikre, at alle virksomheder i Danmark bogfører digitalt, og det forventes at træde i kraft i 2023. Lovforslaget indebærer ændringer i regnskabsloven og ligningsloven og vil påvirke alle virksomheder i Danmark, uanset størrelse og branche.

Formålet med lovforslaget er at skabe mere effektiv bogføring, mindske fejl og reducere administrative byrder for virksomhederne. Digital bogføring vil også gøre det nemmere for virksomhederne at udveksle data med Skattestyrelsen og andre myndigheder, da alle data vil være tilgængelige digitalt. Endelig vil digital bogføring også øge mulighederne for at bruge kunstig intelligens og automatisering til at håndtere regnskabsprocesser.

Den nye lov om digital bogføring indebærer flere ændringer. En af de mest betydningsfulde ændringer er kravet om, at alle fakturaer skal udstedes og modtages elektronisk. Det betyder, at virksomheder ikke længere må udstede papirfakturaer eller modtage fakturaer i papirform. Alle fakturaer skal være elektroniske, og de skal gemmes elektronisk i mindst fem år. Det er vigtigt at bemærke, at det stadig er tilladt at sende og modtage fakturaer som PDF-filer, men filerne skal indeholde særlige data, såsom fakturanummer og dato, som gør det muligt for Skattestyrelsen at kontrollere fakturaen.

En anden ændring er kravet om, at alle virksomheder skal anvende et certificeret regnskabsprogram til at bogføre. Det vil ikke længere være tilladt at bogføre manuelt i et regnskabsark eller en notesbog. Det er vigtigt at vælge et program, der opfylder kravene i loven om digital bogføring, og som er godkendt af Skattestyrelsen. Det er også vigtigt at sørge for, at regnskabsprogrammet kan kommunikere med andre systemer, såsom banksystemer, betalingssystemer og faktureringssystemer.

En tredje ændring er kravet om, at alle bogføringsdata skal gemmes digitalt i mindst fem år. Det betyder, at virksomheder skal have en plan for, hvordan de vil gemme og sikkerhedskopiere deres data. Det er også vigtigt at sørge for, at dataene er tilgængelige og søgbare, så de kan bruges til at generere rapporter og analyser.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Digg