Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Husk fradrag af private aktiver

Husk fradrag af fri internetforbindelse

Du kan få fuldt fradrag af fri internetforbindelse, hvis du enten driver din virksomhed hjemmefra eller har adgang til din virksomheds netværk via computeren (dvs. at du har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som når du er på arbejde i virksomheden).

Hvis din internetforbindelse ikke opfylder et af de 2 krav, skal du betale skat af 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022. Du skal så skrive 3.100 kr. (2023) eller 3.000 kr. (2022) i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har trukket internetudgiften fra, skal du lægge 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til din virksomheds resultat.

Skal du både betale skat af telefon og internet, skal du kun lægge samlet 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til virksomhedens resultat og skrive 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 i rubrik 462 i dit oplysningsskema.

Kontor i eget hjem

For at du kan få fradrag for lokaler, der indgår som en del af din private bolig, må du ikke kunne bruge lokalerne privat. Det er ikke nok, at lokalerne rent faktisk ikke bliver brugt privat. Et rum, der er indrettet til kontor, vil fx næsten altid kunne bruges privat, og kan derfor ikke trækkes fra.

Skrivebord, skab og øvrigt kontorinventar kan du dog få helt eller delvis fradrag for, hvis du kan dokumentere eller sandsynliggøre, at du bruger udstyret i virksomheden. Bruger du fx inventaret halvdelen af tiden i din virksomhed og halvdelen af tiden privat, kan du trække 50 % fra i dit regnskab.

Fri telefon

Du skal betale skat af fri telefon, hvis du driver din virksomhed fra din private bolig, eller hvis du blot én gang tager din arbejdsmobiltelefon med hjem. Har du fri telefon til rådighed hele året, skal du skrive 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022) i rubrik 462 i oplysningsskemaet (det der tidligere var kendt som selvangivelsen). I din virksomheds skatteregnskab, hvor du har fratrukket telefonudgifterne, skal du lægge 3.100 kr. i 2023 eller 3.000 kr. i 2022 til din virksomheds resultat.

Fradrag af privat bil

Hvis du har egen virksomhed og bruger din private bil erhvervsmæssigt, skal du husk fradrag for den erhvervsmæssige kørsel ved at trække udgiften fra i din virksomheds regnskab.

Du kan beregne udgiften til den erhvervsmæssige kørsel på 2 måder:

  • Enten ud fra en beregnet “leje”, der svarer til de faktiske erhvervsmæssige omkostninger (dvs. den erhvervsmæssige del af driftsudgifter og afskrivninger).
  • Eller efter Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel i egen bil. Satserne reguleres hvert år: 

Sats for 2022 indtil 1. maj: 3,51 kr./km indtil 20.000 km/år og 1,98 kr./km over 20.000 km/år

Sats for 2022 pr. 1. maj: 3,70 kr./km indtil 20.000 km/år og 2,17 kr./km over 20.000 km/år

Sats for 2023: 3,73 kr./km indtil 20.000 km/år og 2,19 kr./km over 20.000 km/år

Husk at fører kørerbog. Skabelon kan findes på link herunder!

https://skat.dk/getfile.aspx?id=141448

Facebook
Twitter
LinkedIn
Digg