Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Nye Ejendomsvurderinger Undervejs

Som nuværende boligejer kan du se frem til enten en skattelettelse eller en skatterabat, når det nye boligskattesystem træder i kraft den 1. januar 2024. Dette er besluttet af Folketinget for at sikre, at det nye system ikke vil påvirke nuværende boligejere økonomisk.

De nyeste boligskattesatser er reduceret, og det anslås, at otte ud af ti boligejere vil opleve besparelser. Hvis din nye ejendomsvurdering indikerer en betydelig stigning i din boligs værdi, vil du modtage en speciel skatterabat. Denne skatterabat bortfalder, når du flytter fra ejendommen.

Du kan justere dine forventninger til ejendomsvurderinger ved at bruge følgende link: Afstem forventningerne

Hvor ofte udføres ejendomsvurderinger?

Ejerboliger vil blive vurderet hvert andet år efter 2024. På grund af forsinkelser i vurderingsprocessen vil nuværende boligejere denne gang modtage en ejendomsvurdering baseret på oplysninger indtil 2020. Hvis du agter at angive ændringer i din ejendom baseret på denne grundlag, skal ændringerne allerede have eksisteret i 2020.

Fra september 2023 vil alle boligejere i landet modtage en ny vurdering gennem den digitale brevsprække. Denne “foreløbige 2022-vurdering” vil afgøre, hvad boligejerne skal betale i skat i 2024. Planen er at levere den endelige 2022-vurdering i 2025. Først derefter vil det være muligt at rette eventuelle fejl og mangler i vurderingen.

Ejendomsvurderinger udsendes normalt hvert andet år, og som boligejer betaler du skat af dem i to år, før der udføres en ny vurdering.

Hvordan beregnes den nye ejendomsskat?

Ejendomsværdiskatten betales som en procentdel af ejendommens værdi/ejendomsvurderinger/ejendomsværdiskattegrundlag. Satsen er ensartet i hele landet. For boligejere, der har købt deres ejendom efter den 1. juli 1998, er den nuværende sats 0,92 % af grundlaget op til 3.040.000 kr., og 3 % af grundlaget over 3.040.000 kr.

På grund af betydelige prisstigninger på ejerboliger siden 2001, vil der fra 2024 blive indført nye satser. De nye satser forventes at være 0,55 % af ejendomsværdien op til 7.500.000 kr. og 1,4 % af ejendomsværdien over 7.500.000 kr. For at være forsigtig vil det beløb, boligejere skal betale skat af, blive sat 20 % lavere end ejendoms- og grundvurderingen. Dette betyder, at hvis en bolig vurderes til f.eks. 5 millioner kr., vil der kun blive opkrævet skat af 4 millioner kr.

Vinderne i denne situation vil være dem, hvis ejendomme er steget mindre end 227 % (1/0,44*100) i forhold til dagens ejendomsværdiskattegrundlag.

Grundskyld og ejendomsværdiskat

Som boligejer skal du håndtere to typer af boligskat – grundskyld (også kaldet ejendomsskat) og ejendomsværdiskat. På denne side kan du få en oversigt over, hvad de to skatter dækker over, samt hvordan de beregnes og betales.

Grundskyld (ejendomsskat)

Grundskyld er kort sagt den skat, du som boligejer betaler for værdien af grunden. Grundskyld kaldes også ofte ejendomsskat, da begge udtryk refererer til den samme skat, som du betaler for selve den grund, din bolig er placeret på. Ejendomsskatten eller grundskylden opkræves af kommunen. Den nøjagtige størrelse afhænger af din kommune, da det er kommunen, der fastsætter grundskyldspromillen.

Beregning af grundskyld

Grundskylden beregnes med udgangspunkt i Vurderingsstyrelsens (SKATs) vurdering af grundværdien – det vil sige værdien af grunden i ubebygget tilstand. Beregningen tager også højde for den grundskyldspromille, som kommunen har fastsat. Indtil nu har kommunerne skulle overholde et interval på 16-34 promille i fastsættelsen af ejendomsskatten. For eksempel, hvis din kommune har en grundskyldspromille på 20, betyder det, at du som boligejer skal betale 20 promille (2 procent) af grundværdien i ejendomsskat.

Du kan finde oplysninger om grundskyldspromillerne for de forskellige kommuner på Skatteministeriets eller de enkelte kommuners hjemmesider.

Betaling af grundskyld – Ejendomsskattebillet

Betaling af ejendomsskat eller grundskyld sker normalt to-fire gange om året og opkræves via en ejendomsskattebillet. Denne billet er en årlig opgørelse fra kommunen over, hvor meget du som boligejer skal betale i skatter og afgifter for din ejendom det kommende år. Udover grundskyld kan kommunen også opkræve andre afgifter som for eksempel renovation og vandafledning via ejendomsskattebilletten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Digg