Uddannede Revisorer, Digitalt Bogholderi - Professionel Service, Perfekte Regnskaber

Tænk på os som din moderne revisionspartner – digitalt, prisvenligt og innovativt.

Vores team består af flere erfarne revisorer, regnskabschefer, digitaliseringskonsulenter og skatterådgivere. Vi brænder for at gøre det komplekse simpelt, frigive tid for vores kunder og levere rådgivning, der skaber reel værdi. Hos Digitalt Bogholderi får du den perfekte kombination af ekspertise og moderne teknologi. 

Vi befinder os i Fredericia & København!

Nye regler fra 1. januar påvirker din virksomhed!

Fra den 1. januar 2024 bliver det sandsynligvis påkrævet nye regler for alle lønmodtagere i Danmark at registrere deres arbejdstid. Dette er blevet besluttet af EU for at sikre, at arbejdsgivere overholder arbejdsmiljøreglerne vedrørende arbejdstid. For at medarbejderne kan dokumentere eventuelle overtrædelser mv.

Dette betyder, at dine medarbejdere forventes at få en ekstra opgave fra 1. januar 2024 og frem. De kommende regler om registrering af arbejdstid vil gælde for alle lønmodtagere i Danmark. De er indført af EU med det formål at sikre, at arbejdsgivere overholder arbejdsmiljøreglerne for arbejdstid. Det gør også at medarbejderne har dokumentation for eventuelle overtrædelser af disse regler.

Nye regler for tidsregisteringen af timelønnede medarbejdere.

Hvorfor er der kommet nye regler?

Formålet med de nye regler er primært at give medarbejderne mulighed for at dokumentere deres faktiske arbejdstid. Dermed sikre, at de overholder arbejdsmiljøreglerne. Dette inkluderer at sikre overholdelse af 11-timers-reglen. Samt begrænsning af den gennemsnitlige arbejdstid til maksimalt 48 timer om ugen, sikring af pauser og ferie samt at det ugentlige fridøgn holdes.

Som arbejdsgiver har du en forpligtelse til at implementere et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system til registrering af arbejdstid. Der muliggør måling af den daglige arbejdstid for hver enkelt lønmodtager. Dette system skal også give mulighed for registrering af overarbejde, transporttid, tilgængelighedsperioder og andre aktiviteter, der ikke betragtes som hviletid.

Du har frihed til at vælge, hvordan arbejdstiden skal registreres, men der er to betingelser: Dine medarbejdere skal have adgang til deres egne oplysninger i systemet, og du skal opbevare de registrerede oplysninger i mindst fem år.

Som udgangspunkt vil de nye regler gælde for alle lønmodtagere, der modtager løn for at udføre arbejde for en arbejdsgiver. Der er dog nogle få undtagelser, herunder arbejdstagere, der selv kan fastsætte deres arbejdstid, personale med ledelsesansvar eller beslutningsbeføjelse samt arbejdstagere, hvis arbejde er knyttet til kirkelige og religiøse ceremonier.

Fra den 1. januar og fremefter skal dine medarbejdere registrere deres arbejdstid i det system, du som arbejdsgiver stiller til rådighed. Der er ikke krav om, at medarbejderne skal registrere arbejdstiden hver dag; det kan for eksempel gøres ugentligt.

Hvis du ikke har en løsning klar til den 1. januar, kan sager indbringes for Arbejdsretten, og der kan udstedes bøder for overtrædelser af arbejdsmiljøreglerne, herunder kravet om registrering.
Du kan altid kontakt os hvis du har brug for mere information om reglerne.

Du kan også læse mere om de nye regler her

Facebook
Twitter
LinkedIn
Digg